page-header

Kush Jemi Ne

ROGOVA & Associates është themeluar nga partnerët themelues Ethem Rogova dhe Vigan Rogova. Ekipi ynë ka njohuri dhe përvojë të thellë në legjislacionin e Kosovës dhe si të tillë jemi të aftë t’i ofrojmë klientëve tanë këshilla ligjore efektive, të koordinuara dhe vendimtare. Ne sigurohemi t’ju ofrojmë klientëve tanë standarded më të larta të shërbimeve ligjore. Këshillat tona janë të udhëhequra nga parimet ligjore dhe hulumtimet të plota. Kemi nderin të jemi një zyrë ligjore e bazuar në parime etike dhe e dedikuar për t’i sjellë drejtësi klientëve tanë.

ROGOVA & Associates është zyre ligjore e madhësisë së mesme me përfaqësitë tona në Prishtinë dhe Prizren të cilat ofrojnë këshilla të shëndosha dhe përfaqësim kualitativ me dedikim individual. Madhësia e saj është e tillë që klientëve t’ju garantohet përkujdes personal nga partneri i zyrës, i cili është i përkrahur nga një infrastrukturë e fortë dhe efektive.

Vigan Rogova

Vigan Rogova është avokat prej vitit 2011 i specializuar në të drejtën bankare dhe financiare, me përvojë pune mbi 12 vjeçare në sektorin financiar.

Fushat e tij të ekspertizës janë e drejta civile dhe e drejta komerciale me theks të veçantë në qeverisjen korporatave, ristrukturimin institucional, çështje të përgjithshme kontraktuale dhe konsulencë ligjore në lëmi të ndryshme.

Vigan Rogova ka përvojë të suksesshme në udhëheqjen dhe përfaqësimin e kontesteve nga e drejta komerciale, kontesteve të punës dhe procedura përmbarimore.

Ai prej vitit 2011 është Arbitër i certifikuar pranë Qendrës për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë si dhe pranë Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Odës Ekonomike të Kosovës.

Vigani është jurist i diplomuar në të Drejtën ndërkombëtare dhe evropiane pranë Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkencave Shoqërore në Tuluz, Francë. Ai flet rrjedhshëm gjuhën shqipe, angleze, serbe dhe frënge.

Ethem Rogova

Et-hem Rogova është avokat me përvojë të gjatë e që ushtron këtë profesion nga viti 1991.

Fushat e tij të ekspertizës janë e drejta civile, e drejta penale dhe e drejta administrative.

Ai është i specializuar në përfaqësimin e çështjeve civile dhe penale, duke përfshirë këtu kontestet pronësore, kompensimet e dëmeve dhe kontestet pranë Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Et-hem Rogova ka përvojë të suksesshëm në përfaqësimin e rasteve penale të krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit.

Ai në mes viteve 1975 dhe 1991 ka qenë i emëruar gjyqtarë së pari në Gjykatën Komunale në Suharekë e më vonë në Prizren ndërsa, prej vitit 1999 deri në 2001 ka qenë Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prizren.

Et-hem Rogova ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ai, flet rrjedhshëm gjuhën shqipe, dhe serbe.