Nënshkrimi elektronik i kontratave komerciale dhe vlefshmëria e tyre (Shqip)

A duhet nënshkrimi i kontratave domosdo të jetë në formë fizike dhe si e rregullon legjislacioni i Republikës së Kosovës çështjen e nënshkrimit elektronik të kontratave?